Úvod
HPV College o očkování chlapců

HPV College o očkování chlapců

HPV infekci si veřejnost často spojuje pouze s dívkami a rakovinou děložního čípku. Lidský papilomavirus ale napadá stejnou měrou obě pohlaví. Muži tak přenášejí HPV infekci na své partnerky a zároveň je u nich riziko rozvoje jednoho z řady závažných HPV onemocnění.
Proto bude od 1.1.2018 očkování proti HPV hrazeno státem, zcela nebo částečně, také 13letým chlapcům.

Tomuto, ale i dalším důležitým tématům z oblasti prevence a léčby HPV onemocnění se bude věnovat HPV College na své lednové tiskové konferenci. O jejím datu, času a místu konání vás budeme prostřednictvím internetových stránek hpv-guide.cz a hpv-college.cz informovat.