Úvod
HPV College také na Slovensku

HPV College také na Slovensku

Až 80 % sexuálně aktivních lidí se ve svém životě setká, a často opakovaně, s infekcí HPV. Většinou samovolně odezní, ale u přibližně 20 % infikovaných dochází ke zdravotním problémům. Ty se vyvíjejí nenápadně, bez zvláštních příznaků, ale po několika měsících či letech může infekce propuknout ve zdraví ohrožující či dokonce smrtelné onemocnění. Karcinomy spojené s HPV jsou příčinou téměř 10 % všech úmrtí spojených s onkologickým onemocněním u žen. Snaha o snížení počtu onemocnění způsobených HPV, a tím také zbytečných úmrtí a zdravotních komplikací, je jedním z cílů edukační a diskusní platformy HPV College, jež nově působí také na Slovensku.

Tisková konference k zahájení činnosti HPV College na SlovenskuHPV se týká každého z nás. Můžeme se bránit, ale musíme vědět jak," uvedl prof. MUDr. Ján Danko, CSc., zakládající člen slovenské HPV College a předseda Slovenské gynekologické a porodnické společnosti SLS (SGPS SLS). „Znalost problematiky je základem prevence. Dnes je už evidentní, že HPV infekce se netýkají jen nejrozšířenějšího onkologického onemocnění – rakoviny děložního čípku. Nákaza vysoko-rizikovými typy HPV může způsobit karcinom vagíny, penisu, vnějších genitálií, análního otvoru a stále se zvyšuje počet karcinomů v oblasti hlavy a krku," dodává.

Vedle toho nízko-rizikové typy HPV způsobují polypy dýchacích cest a genitální bradavice – nemoci, jejichž výskyt dramaticky roste. HPV College proto i na Slovensku spolupracuje s lékaři různých specializací – gynekology, pediatry, ORL, infektology, urology, či dermatology.

Lidé by měli vědět, jaké onemocnění HPV infekce může způsobit a co mají dělat, aby jim předcházeli. Cílem HPV College je co nejkvalitněji a co nejsrozumitelněji informovat lékaře i pacienty a podporovat je ve využívání preventivního programu založeného na jejich vzájemné spolupráci," říká doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., další zakládající člen HPV College, místopředseda SGPS SLS.

Až 99 % rakoviny děložního hrdla je způsobených virem HPV. Jde o druhý nejčastější karcinom u žen ve věku 15-44 let s celosvětovým výskytem přes půl milionu nových případů a více než čtvrt milionu úmrtí ročně. Na Slovensku každoročně onemocní rakovinou děložního čípku 600 žen, 230 žen na toto onemocnění umírá

Příčiny tohoto stavu vidíme v nedostatečném využívání preventivních gynekologických prohlídek, kterým se na Slovensku ročně podrobí méně než třetina žen. Ženy postižené rakovinou děložního hrdla k lékaři přicházejí často až po 10 či víceleté absenci preventivních vyšetření. Většinou přicházejí už s viditelnými znaky rozvinutého onemocnění a léčba rakoviny v pokročilejším stádiu bývá náročná, a ne vždy úspěšná," konstatuje Redecha.

Výskyt genitálních bradavic jako nejčastějšího důsledku infekce HPV (typy 6 a 11) se za posledních 10 let zejména u mladých lidí zvýšil 4x, což potvrzuje studie z ČR. Stejné typy viru způsobují také papilomatózu hrtanu – bradavičnaté výrostky v hrtanu a na hlasivkách. V současnosti se dramaticky zvyšuje také počet lidí s nádory hltanu a mandlí. Výskyt rakoviny v oblasti hlavy a krku je 3x vyšší než před 20 lety.

Genitální bradavice přímo neohrožují život, ale zásadně snižují jeho kvalitu, narušují intimní život a partnerské vztahy, podobně jako papilomatóza hrtanu, která způsobuje těžké poruchy hlasu. Výrostky v oblasti hrtanu a hlasivek mohou být příčinou poruch dýchání a pocitu dušení. Zákroky se musí často vykonávat v celkové anestezii. Léčba těchto onemocnění je velmi nepříjemná a jedna návštěva u lékaře většinou nestačí. Tyto problémy se také často vracejí. Jejich výskyt se v populaci v posledních letech výrazně zvýšil", uvedl MUDr. Jozef Adam, PhD., další ze zakládajících členů slovenské HPV College a primář oddělení gynekologie FNsP J.A.Reimana v Prešově.

HPV onemocnění napadají zejména intimní části lidského těla a hovořit o nich je proto často složité. Mnoho lidí se o problémech bojí mluvit se svými blízkými, a dokonce i se svým lékařem. Přitom právě informovanost je předpokladem úspěšné prevence. Onemocnění a zdravotních komplikací způsobených HPV je mezi lidmi čím dál tím víc. Proto se zvyšuje počet otázek o prevenci, možnostech očkování, léčbě a diagnostice.

V době internetových diskusních portálů vzniká mnoho chybných, zmatených a nepravdivých výkladů. Expanze informací je obrovská. Poradna HPV College zaručují díky kolektivu lékařů zabývajících se touto problematikou zdroj odborných lékařských informací. Je překvapivé, kolik otázek se objevuje. Nejčastěji se muži a ženy ptají na způsob šíření infekce, očkování proti HPV a způsoby léčby už objevených předrakovinových stavů nebo genitálních bradavic. Část otázek ukazuje významný vliv infekce HPV na partnerské vztahy a sexualitu," dodává MUDr. Vladimír Dvořák, PhD., člen HPV College a předseda ČGPS ČLS JEP.

více informací o HPV College na Slovensku můžete najít zde >>>