Úvod
10 let očkování proti HPV

10 let očkování proti HPV

Aktuální zhodnocení dopadu očkování proti HPV prokázalo, že v zemích, kde je vysoké pokrytí cílové populace vakcinací, došlo k 90% snížení výskytu infekce.

V roce 2006 byla představena první vakcína proti HPV (kvadrivalentní Silgard/Gardasil) a od té doby bylo celosvětově aplikováno přes 205 miliónů dávek (kvadrivalentní Silgard/Gardasil i bivalentní Cervarix). Očkování proti lidskému papilomaviru (human papillomavirus = HPV) se v poslední dekádě stalo na celém světě jedním z nejvýznamnějších preventivních programů.

HPV je v současnosti nejčastější sexuálně přenosná infekce. Za život se s ní setká 80 % z nás, a to často brzy po zahájení sexuálního života. Organizmus se s ní většinou sám vyrovná, ale u některých lidí k rozvoji karcinomu nebo jiného HPV onemocnění." vysvětlil MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C., prezident HPV College.

Rakovina děložního hrdla je nejčastější zhoubné onemocnění, které je spojeno s HPV infekcí. Ale není zdaleka jediné. Nákaza vysoce rizikovými typy HPV může vést k rozvoji karcinomu vaginy, penisu, zevních rodidel, análního otvoru a stále se zvyšujícímu počtu karcinomů v oblasti hlavy a krku. Nízce rizikové typy HPV způsobují polypy dýchacích cest a genitální bradavice – onemocnění, jehož výskyt dramaticky roste," doplnil MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., mluvčí HPV College a předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

V roce 2016, tedy 10 let od aplikace první dávky vakcíny, odborníci potvrdili, že očkování kvadrivalentní vakcínou (která chrání proti vysoce rizikovým typům HPV 16 a 18 i nízce rizikovým typům HPV 6 a 11) má již nyní výrazný dopad na výskyt infekce HPV a s ní spojených chorob.

Vakcína je dostupná v cca 130 zemích světa a více než 60 z nich zařadilo očkování proti HPV do národních imunizačních programů. Pokrytí vakcinací a proces implementace se stát od státu liší. Nejlepších výsledků dosáhla Austrálie, kde se podařilo naočkovat kvadrivalentní vakcínou velký počet mladých lidí, a dosáhnout tak snížení výskytu HPV infekce typy 6, 11, 16, 18 o zhruba 90 %, snížit výskyt genitálních bradavic o zhruba 90 %, předrakovinových změn na děložním hrdle nízkého stupně o zhruba 45 % a předrakovinových změn na děložním hrdle vysokého stupně o zhruba 85 %.

V Austrálii je očkování proti HPV součástí speciálního školního vakcinačního programu, v rámci kterého dostanou dvanáctiletí vakcínu zdarma. A to nejen dívky, ale také chlapci. Mužské populace se HPV infekce a s ní spojené onemocnění týká stejnou měrou, na což se často zapomíná," vysvětlil MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

I v zemích, kde nebylo pokrytí vakcinací tak vysoké, došlo k výraznému snížení výskytu infekce HPV v populaci. Například v USA, kde bylo naočkováno pouze 37 % dívek a 13 % chlapců ve věku od 13 do 17 let, došlo k 64% snížení výskytu HPV infekce.

Dopad očkování dívek se navíc projevuje i ve snížení výskytu HPV infekce a souvisejících onemocněni u chlapců a mladých mužů, přičemž k nejlepším výsledkům dochází, pokud je očkování provedeno ještě před zahájením sexuálního života, tj. před možným setkáním s HPV infekcí," doplňuje Dvořák.

Tento průzkum potvrdil, že očkování proti HPV je nepochybně dobrý směr v boji s infekcí HPV. S dobrou implementací vakcinačních programů, vysokým pokrytím cílové populace a soustavnou edukací můžeme jednou téměř všechny choroby spojené s HPV zcela vymýtit. Přáním nás lékařů, kteří se dnes a denně s HPV onemocněními setkáváme, je, aby se čeští lékaři, pacienti, zákonodárci i plátci zdravotní péče těmito úspěšnými příklady inspirovali," uzavírá MUDr. Jiří Ondruš.

Snížení výskytu rakoviny děložního hrdla

Nejznámějším a nejčastějším zhoubným onemocněním způsobeným infekcí HPV je rakovina děložního hrdla. Jedná se o 4. nejčastější karcinom u žen, s celosvětovým výskytem přes 530 tisíc nových případů a 270 tisíc úmrtí ročně. V České republice každý rok onemocní zhruba 1000 žen, 400 žen rakovině děložního hrdla podlehne.

Na vyčíslení dopadu vakcinace na výskyt karcinomu děložního hrdla si ještě musíme počkat, poněvadž tato choroba se na rozdíl od změn na děložním hrdle nebo genitálních bradavic rozvíjí několik let až desetiletí od momentu nákazy. Již nyní ale odborníci předpovídají, že v zemích s vysokým pokrytím nonavalentní vakcínou může do několika desítek let dojít k téměř úplnému vymizení tohoto onemocnění," uvedl MUDr. Jiří Ondruš.

Předpokladem uskutečnění tohoto optimistického scénáře je co nejširší a nejefektivnější využívání obou pilířů prevence – primární, tj. vakcinace, i sekundární, tj. pravidelných gynekologických prohlídek, v rámci kterých lze odhalit včasná stádia onemocnění, které lze úspěšně ošetřit," zdůraznil MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

Situace v České republice

V České republice je vakcína proti HPV dostupná od roku 2006 a v roce 2012 bylo zavedeno dobrovolné očkování proti HPV zdarma pro třináctileté dívky. Proočkovanost v této věkové skupině je nyní zhruba 63 %.

V ČR nejsou k dispozici výsledky o snížení výskytu HPV infekce. Nicméně z epidemiologických dat ČR bylo vypočítáno, že při 90% prevenci karcinomu děložního hrdla nejmodernější nonavalentní vakcínou by její použití ve věkové skupině se současnou proočkovaností 63 % vedlo za 100 let k 74% snížení výskytu rakoviny děložního hrdla.

V porovnání se sousedními zeměmi se jedná o dobrý výsledek, ale potenciál vakcinace proti HPV zdaleka není využit. Největší bariérou prevence je podle odborníků z HPV College nedostatečné povědomí veřejnosti o rizicích HPV infekce. Dále pak nedostatečné informování pacientů v ordinacích lékařů a v neposlední řadě také negativní kampaň, která je proti očkování vedena. Bezpečnost a účinnost vakcín je opakovaně potvrzena bezpočtem studií, ale přesto se stále objevují nepravdivá a poplašná tvrzení. Mnozí pacienti se tak nedostanou k účinné prevenci a v budoucnu zcela zbytečně trpí nebo jsou ohroženi na životě některým z mnoha HPV onemocnění.

Proti všem bariérám se HPV College snaží bojovat. Provozuje edukační webové stránky, online poradnu pro veřejnost a iniciovala výzvu, ve které společně s řadou odborných lékařských společností vyzývá lékaře k větší intenzitě informování pacientů o rizicích a prevenci HPV infekce.

Poradna HPV College je nejen podporou pro veřejnost, ale také zdrojem poučení pro nás lékaře. Vidíme, co pacienty trápí, na co nenacházejí odpověď nebo odvahu se zeptat svého lékaře. Měsíčně přichází mnoho dotazů od žen i mužů všech věkových kategorií. Denně tak vidíme kolika lidem HPV ovlivnilo život, mnohdy zcela zbytečně. Informovanost o infekci HPV a prevenci onemocnění, které s ní souvisejí, je zcela klíčová," shrnuje MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

HPV onemocnění v číslech

Bohužel, onemocnění, která jsou spojená s infekcí HPV, jsou stále příčinou mnoha úmrtí a závažných zdravotních komplikací. Karcinomy spojené s HPV jsou příčinou téměř 10 % všech úmrtí v důsledku zhoubných onemocnění u žen. Stejně tak se dramaticky zvyšuje počet lidí s nádory hltanu a mandlí – výskyt karcinomů v oblasti hlavy a krku je 3x vyšší než tomu bylo před 20 lety.

Výskyt genitálních bradavic (vůbec nejčastější HPV onemocnění, které způsobují typy HPV typy 6 a 11) se za posledních 10 let zvýšil 4x, což potvrdila i studie provedená v České republice. Stejné typy virů způsobují papilomatózu hrtanu – bradavičnaté výrůstky v hrtanu a na hlasivkách. Jejich počet je také na vzestupu, přičemž toto onemocnění může postihnout i malé děti.