Úvod
HPV: Nejčastější dotazy a omyly

HPV: Nejčastější dotazy a omyly

ZÁKLADNÍ (A STÁLE SE OPAKUJÍCÍ) OMYLY

omyl: HPV SE TÝKÁ POUZE ŽEN

Pravdou je, že nákaza HPV se týká stejnou měrou žen i mužů. Muži jsou navíc nejčastějšími přenašeči HPV infekcí na své partnerky či partnery. Stejně jako pro ženy ale existuje možnost vakcinace proti HPV (nonavalentní vakcínou).

omyl: HPV ZPŮSOBUJE POUZE RAKOVINU DĚLOŽNÍHO ČÍPKU

HPV může způsobit celou řadu závažných onemocnění u žen i u mužů – rakovinu děložního čípku, vulvy, vaginy, či penisu. Pro obě pohlaví společně platí riziko onemocnění rakovinou v oblasti hlavy a krku, rakovinou análního otvoru, papilomatózou hrtanu a HPV infekce způsobuje také genitální bradavice.

omyl: OČKOVAT SE MOHOU JEN TI, CO NEZAPOČALI SEXUÁLNÍ ŽIVOT

Vakcína proti HPV má největší efekt, když je aplikována před zahájením sexuálního života, tj. v době, kdy se jedinec ještě nesetkal s žádným z HPV virů.
Účinnost vakcíny je ale prokázána i pro ženy a muže, kteří jsou již sexuálně aktivní.
Vakcína již sexuálně aktivní jedince:
• chrání proti dalším typům HPV obsaženými ve vakcíně, se kterými se ještě nesetkali,
• chrání proti opakované infekci,
• snižuje riziko recidivy onemocnění.

omyl: VAKCÍNY PROTI HPV ZPŮSOBUJÍ VÁŽNÉ KOMPLIKACE A ÚMRTÍ

Ve světě již bylo podáno přes 206 miliónů dávek vakcíny proti HPV. Četnost výskytu nežádoucích účinků je zcela srovnatelná nebo nižší než u jiných běžně používaných vakcín.
Vakcíny neobsahují virový genom, a to ani "oslabený" (jak se často nepravdivě uvádí).
Vakcíny schválily a jejich bezpečnost opakovaně potvrdily FDA (USA),
EMA (EU), WHO i české lékařské odborné společnosti.
Členové HPV College a další lékaři obeznámeni s problematikou HPV
očkují nejen své pacienty, ale také sebe a své blízké.

PŘENOS INFEKCE HPV

dotaz: MOHU SE NAKAZIT V BAZÉNU, V SAUNĚ, NA TOALETĚ, POUŽITÍM STEJNÉHO KARTÁČKU, RUČNÍKU atd.?

Není třeba se obávat nákazy HPV při civilním kontaktu.
• HPV na vzduchu vydrží jen velmi krátce, není třeba se bát nákazy na toaletách apod.
Infekce HPV se přenáší intimním kontaktem – pro přenos je nutný kontakt kůže/sliznice s anogenitální oblastí nositele (tedy při pohlavním styku nebo orálně-genitálním styku). Infekce HPV se nepřenáší krví. HPV se v krvi nevyskytuje, je pouze v postižených tkáních.

dotaz: MÁM HPV ONEMOCNĚNÍ. MOHU HO PŘENÉST NA SVÉ MIMINKO?

HPV se může přenést při porodu – u novorozence může způsobit respirační papilomatózu nebo genitální bradavice. Další možnosti přenosu jsou téměř vyloučené.

dotaz: MÁM/MĚL JSEM GENITÁLNÍ BRADAVICE. JAK DLOUHO BUDU RIZIKOVÝ PRO SVOU PARTNERKU?

Neexistuje žádné časové omezení a nic nelze s určitostí předpovědět. Největší riziko nákazy je při výsevu onemocnění. Odstranění projevů onemocnění neznamená, že již pacient není nositelem HPV infekce, ale to je v určitě chvíli 80 % populace. Proto není důvod k celibátu.
Doporučuje se:

  • Posilovat imunitu, nekouřit.
  • Pacient/ka i partner/ka by se měli naočkovat proti HPV
  • U pacienta snižuje očkování riziko recidivy onemocnění.
  • U partnera očkování chrání proti nákaze a rozvoji onemocnění.

(NE)VHODNOST VAKCINACE

omyl: NEMOHU SE NECHAT OČKOVAT, JIŽ JSEM PRODĚLALA KONIZACI

Vždy je důležité doporučení lékaře, který zná přesnou anamnézu, ale Česká gynekologická a porodnické společnost ČLS JEP a další odborné společnosti doporučují očkování konizovaných žen -> vakcína je chrání proti dalším typům HPV a snižuje nebo zmírňuje riziko recidivy onemocnění.

omyl: NEMOHU SE NECHAT OČKOVAT, MÁM SNÍŽENOU IMUNITU

Problémy se sníženou imunitou většinou nebrání v očkování proti HPV. Očkování proti HPV naopak podpoří organizmus v boji s případnou nákazou HPV infekcí

omyl: NEMOHU SE NECHAT OČKOVAT, PLÁNUJI TOTIŽ OTĚHOTNĚT

V průběhu očkování otěhotnělo několik tisíc žen, v průběhu zavádějících studií také. Nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky.

  • Pokud je žena již těhotná, doporučuje se počkat s očkováním po porodu – v těhotenství je vždy snaha minimalizovat veškeré léky.
  • Očkování po porodu se doporučuje po šestinedělí.

MECHANIZMUS HPV INFEKCE

omyl: ZJISTILI MI HPV POZITIVITU / HPV ONEMOCNĚNÍ - PARTNER MI MUSEL BÝT NEVĚRNÝ.

Nositelem HPV infekce je v nějakém momentu života až 80 % z nás. U někoho HPV infekce vymizí, u někoho může roky přetrvávat a až po několika letech se projevit rozvojem HPV onemocnění. Nelze tedy s určitostí říct, kdy a od koho se jedinec nakazil.

omyl: NEMÁM HPV ONEMOCNĚNÍ, NEMÁM HPV

HPV infekce může v těle setrvávat řadu let a nijak se neprojevit. Proto se HPV infekce tak rychle šíří a je v současnosti nejčastější sexuálně přenosnou infekcí.
Od chvíle nákazy do rozvoje genitálních bradavic nebo papilomatózy hrtanu uplyne několik měsíců. V případě karcinomů je to několik (i desítek) let.

LÉČBA A DIAGNOSTIKA HPV INFEKCE

dotaz: JAK MOHU VYLÉČIT HPV INFEKCI?

Léčit lze pouze projevy onemocnění, které se rozvinulo na základě nákazy infekcí HPV. Samotnou infekci HPV LÉČIT NELZE. S HPV infekcí si ve většině případů poradí autoimunitní systém člověka. Přibližně u 20 % nakažených osob ale vede perzistence infekce k rozvoji některého z HPV onemocnění.

dotaz: ZJISTILI MI HPV ONEMOCNĚNÍ. MÁ JÍT NA MŮJ PARTNER TAKÉ NA VYŠETŘENÍ NEBO HPV TESTACI?

Pokud partner/ka nemá projevy některého z HPV onemocnění, není třeba podstupovat žádná vyšetření nebo HPV testaci.

Doporučuje se:

  • vakcinace proti HPV obou partnerů, posilování imunity, nekouření apod.
  • ženy by měly pravidelně docházet na preventivní gynekologické prohlídky.

omyl: MÁM POZITIVNÍ / NEGATIVNÍ TEST NA HPV. CO TO ZNAMENÁ?

Zdravý, běžný pacient
Existence nebo absence infekce HPV nemá vypovídající hodnotu pro budoucí vývoj. Znamená pouze, že v tento moment je jedinec HPV pozitivní (což neznamená, že u něj dojde k rozvoji HPV onemocnění) nebo HPV negativní (což neznamená, že u něj již nikdy nemůže dojít k rozvoji HPV onemocnění).

Pacient/ka se zdravotními obtížemi
HPV testace se používá jako doplňující vyšetření při rozhodování o budoucí léčbě / nutnosti sledování.