Úvod
O očkování 13letých dívek a chlapců

O očkování 13letých dívek a chlapců

Od roku 2012 mají 13leté dívky možnost bezplatného očkování proti HPV (lidskému papilomaviru), nyní se to týká také stejně starých chlapců. Lékaři si od zavedení zcela nebo částečně hrazené vakcíny proti HPV u chlapců slibují zastavení prudkého nárůstu onemocnění, které typy tohoto viru způsobují. Očkování může provést pediatr v rámci preventivních prohlídek.

HPV infekci si veřejnost často spojuje pouze se ženami, především s rakovinou děložního čípku. Lidský papilomavirus ale napadá stejnou měrou obě pohlaví.

Česká společnost vnímá nemoci způsobené HPV jako čistě ženská onemocnění. Přitom skutečnost je zásadně jiná. Muži nejsou jen přenašeči, ale v téměř polovině případů i oběti život ohrožujících nebo velmi nepříjemných onemocnění," uvádí MUDr. Vladimír Dvořák, místopředseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. „Ochrana chlapců a mužů by neměla být opomíjena. Pokud později onemocní, mohli by oprávněně tvrdit, že se na ně v rámci systému prevence zapomnělo."

I u mužů je tedy značné riziko, že může dojít k rozvoji jednoho z řady závažných HPV onemocnění – v případě nákazy vysoce rizikovými typy HPV vedoucí až k rakovině penisu, análního otvoru nebo ke karcinomu v oblasti hlavy a krku, či v případě méně závažných polypů dýchacích cest nebo genitálních bradavic.

Odborníci se shodují, že nejúčinnějším nástrojem ke snížení výskytu závažných onkologických i dalších onemocnění způsobených HPV, je snížit cirkulaci lidského papilomaviru v populaci preventivním očkováním. To potvrzují také fakta: aktuální zhodnocení dopadu očkování proti HPV prokázalo, že v zemích, kde je vysoké pokrytí cílové populace vakcinací, došlo k 90 % snížení výskytu infekce.

Od 1. ledna 2018 je v České republice možnost očkovat 13leté chlapce s úplnou či částečnou úhradou v závislosti na výběru vakcíny. Očkování je prováděno v rámci pediatrické péče, v případě dívek také v rámci péče gynekologické. Očkování je bezpečné, protože cílí na viry, které jsou tělu cizí a nesměřuje na všechny typy HPV, kterých jsou desítky, ale pouze na ty, které jsou lidskému zdraví nebezpečné.