Úvod
Vzrůstající výskyt genitálních bradavic v České republice

Vzrůstající výskyt genitálních bradavic v České republice

Akuminátní kondylomata neboli genitální bradavice, jejichž původcem je skoro z 90 % lidský papillomavirus (HPV) typu 6 a 11, nepatří mezi život ohrožující, ale kromě klinických příznaků (pálení, svědění, krvácení a bolest) mohou způsobit také psychosociální stres, rozpaky a úzkost vedoucí ke zhoršení kvality života. Cílem této průřezové studie bylo stanovit prevalenci a incidenci genitálních bradavic na základě dotazníkového průzkumu mezi obyvateli České republiky a zhodnotit jejich rizikové faktory.

Od ledna 2013 do března 2014 byla získána validní data od 33.700 respondentů z 268 zdravotnických zařízení v celé ČR. Dotazník obsahoval otázky týkající se některých aspektů životního stylu, včetně rezidence, vzdělání, kouření, počtu sexuálních partnerů za celý život, HPV očkování, roku narození a pohlaví. Údaje o výskytu genitálních bradavic byly získány z odpovědi na otázku "Už jste někdy měl(a) genitální bradavice?". Respondenti byli rovněž dotazováni na rok, kdy měli poprvé genitální bradavice nebo na jejich opakování, pokud se objevily, na aplikovanou léčbu a zda jejich sexuální partner měl genitální bradavice. Dotazník byl vybaven 6 ilustrativními fotografiemi reprezentujícím 3 odlišné typy těchto bradavic u mužů a žen. Data byla analyzována univariantími metodami a multivariantní logistickou regresí, včetně odhadů na 95 % intervalu spolehlivosti (95% CI).

Celoživotní prevalence genitálních bradavic zůstala na pohlaví nezávislá, tj. 5,7 % u mužů a 6,0 % u žen. Celkem 76 % respondentů, kteří měli klinicky diagnostikované bradavice, uvedlo léčbu s lokálními přípravky a/nebo odstranění zákrokem, zatímco 23 % respondentů tvrdilo, že genitální bradavice spontánně vymizely bez lékařské pomoci. V letech 2010-2013 dosahovala roční incidence genitálních bradavic 496 případů na 100.000 obyvatel.

RNDr. Marek Petráš

Nejsilnějším rizikovým faktorem pro získání genitálních bradavic byl sexuální partner s bradavicemi. V těchto párech byl 88% výskyt genitálních bradavic a riziko jejich získání bylo až 114krát vyšší oproti těm párům, kde sexuální partner byl bez genitálních bradavic. Zjistilo se, že riziko jejich výskytu stoupá s počtem sexuálních partnerů, ve věku 21-30 let, s kouřením více než 10 cigaret denně a častěji u obyvatel z měst.

Ačkoli jen necelé 1 % respondentů uvedlo opakování tohoto onemocnění, procento z těch, co zaznamenali genitální bradavice, se zvýšilo na zhruba 10 %. Ukázalo se, že riziko jejich opakování bylo asi 1,6krát vyšší než jejich první získání.

Očkování čtyřvalentní HPV vakcínou snížilo výskyt genitálních bradavic o 91 % oproti neočkovaným. Také opakovaný výskyt genitálních bradavic byl jen u 1 % očkovaných, zatímco u téměř 11 % neočkovaných se genitální bradavice opakovaly. Očkování tak snížilo jejich opakování o minimálně 65 %. Značně silný 99% ochranný účinek tohoto očkování byl pozorován u očkovaných žen, které měly sexuálního partnera s genitálními bradavicemi, oproti ženám neočkovaným.

Tato studie byla prvním reprezentativním průzkumem v České republice, který hodnotil výskyt genitálních bradavic nezávisle na pohlaví. Poprvé se podařilo odhalit téměř 23 % těch, kteří genitální bradavice neřeší, protože je pravděpodobně nepovažují za onemocnění. Poprvé tyto výsledky kvantifikovaly riziko získání těchto bradavic v páru, kde jeden partner byl jimi již postižen. Výsledky studie byly publikovány v zahraničních odborných časopisech.

Výsledky studie v originálním znění si můžete přečíst zde >>>