Atlas kolposkopie

Úvod

Kolposkopie (z řeckého kolpos dutina, lůno, pochva a skopeindívat se, hledět) je jedna ze základních diagnostických metod moderní gynekologie. Jde o techniku vyšetření děložního cervixu, vulvy a anogenitální krajiny za použití osvitu, binokulární (stereoskopické) aspekce a zvětšení pozorovaného prostoru. Jejím cílem je odhalení premaligních, suspektně maligních, popř. maligních lézí, které jsou v této oblasti dosti časté. Kolposkopie je zatím jedinou diagnostickou metodou současné medicíny, která dokáže - za předpokladu pravidelného sledování - s vysokou pravděpodobností odhalit maligintu, resp. premalignitu, ve stadiu, kdy lze ještě očekávat plné vyléčení. Právě s vědomím této závažnosti připravil kolektiv autorů publikaci Atlas kolposkopie, jehož některé části jsou dostupné zde na portálu HPV Guide.