Primární prevence
- očkování

Očkování může výrazně
snížit riziko rozvoje
HPV onemocnění
u žen i mužů.

HPV
Co to je
Prevence
Screening

Primární prevence - očkování

Očkování proti HPV je moderní metoda, která vytvořením imunitní paměti chrání před infekcí a následným rozvojem onemocnění.


Dostupné vakcíny proti HPV

Rozsah ochrany je dán počtem typů HPV, proti kterým vakcína chrání. V současnosti jsou na trhu tři vakcíny proti HPV – bivalentní Cervarix (chránící proti 2 typům HPV), kvadrivalentní Silgard (chránící proti 4 typům HPV) a nonavalentní Gardasil 9 (chránící proti 9 typům HPV). Vakcíny prokázaly vynikající imunogenicitu 100% serokonverzí po očkování. Vakcíny vykazují vysokou míru bezpečnosti.

Proti jakým onemocněním vakcíny chrání?

Klinické studie kvadrivalentní vakcíny

Klinické studie bivalentní vakcíny


Mechanismus účinku vakcín proti HPV

Obě vakcíny jsou vyráběny metodami genetického inženýrství, nejedná se tedy o oslabené či mrtvé viry, ale o jejich napodobeniny – VLP (Virus-like particles). Ty obsahují pouze povrchové bílkoviny virů, ale nikoli jejich geny. Vakcíny proti HPV nemohou tedy v žádném případě způsobit onemocnění, proti kterému očkujeme.

Profylaktické vakcíny


O primární prevenci

Cílem primární prevence je zabránit nákaze infekcí HPV Očkování je jedinou racionální a účinnou primární prevencí infekce HPV. Přenosu a infikování HPV šlo donedávna zabránit pouze sexuální abstinencí a bariérovými kontracepčními pomůckami s vědomím toho, že přenos je možný i při nekoitálních aktivitách.

Lidské papilomaviry (HPV) jsou nejvýznamnějším příčinným faktorem vzniku karcinomu hrdla děložního, ale i dalších maligních i benigních lézí ženského i mužského genitálu a částečně i dalších oblastí přechodu dlaždicového a cylindrického epitelu (skvamokolumnární junkce). Zabránění získání této infekce je pak ve svém důsledku primární prevencí všech těchto lézí včetně karcinomu hrdla děložního.