Pravidelné prohlídky u lékaře

U žen lze pravidelnými návštěvami
u gynekologa zabránit rozvoji
závažných HPV onemocnění,
zejména rakovině děložního
hrdla.

Pravidelné prohlídky u lékaře

U žen lze pravidelnými návštěvami u gynekologa zabránit rozvoji závažných HPV onemocnění., zejména rakovině děložního hrdla.


Výskyt karcinomu děložního hrdla

Karcinom děložního hrdla je pozdní a relativně vzácnou komplikací banální infekce rozšířené po celém světě. Není však vzácným onemocněním. Postihuje každým rokem více než půl milionu žen (528 000 v roce 2012*), z nichž více než polovina z této příčiny (v témže roce 266 000*) umírá. K úmrtí z této příčiny tedy dochází každou 1 minutu, v Evropě je jich 35 za den.

Zdroj: WHO, IARC (Globocan), dostupný zde >>>


Screening karcinomu hrdla děložního

Děložní hrdlo je snadno dostupné, a tak je možné relativně snadno provádět dlouhodobé sledování. Screening je založen na pravidelných odběrech buněk z hrdla děložního. Jedná se o nebolestivý stěr, který je u nás bývá prováděn ženám po zahájení pohlavního života jednou ročně.

Cytologické vyšetření buněk z hrdla děložního ukáže včas na počínající nádorové změny. Součástí vyšetření je optická kontrola hrdla děložního – kolposkopie.


Účast žen na prevenci

Přestože prevence je plně hrazena zdravotními pojišťovnami, mnohé ženy této možnosti nevyužívají. Svého gynekologa řádně navštěvuje jen něco málo přes 50 procent žen v reprodukčním věku. Většina nádorů hrdla děložního se vyskytuje u žen, které prevenci opomenuly.

Galerie kolposkopických nálezů