Zhoubná
onemocnění

Onkogenní typy HPV mohou vést k rozvoji rakoviny u žen i mužů.

Onemocnění
Nezhoubná
Léčba

Zhoubná onemocnění

Onkogenní typy HPV mohou vést k rozvoji rakoviny u žen i mužů. Nejznámnějších z nich je rakovina děložního hrdla. Karcinom děložního hrdla ale není jediné onemocnění, které má souvislost s HPV infekcí. Lidské papilomaviry napadají různá místa na těle mužů i žen a u obou pohlaví mohou vést k rozvoji závažných onemocnění.


Karcinom děložního hrdla

Toto nádorové onemocnění vzniká průměrně za 15 let od infekce vysoce rizikovými typy HPV. Projevuje se pozdně krvácením po styku, bolestmi v zádech a podbřišku a krvavými výtoky. Více než 70 % nádorů hrdla děložního je způsobeno HPV typu 16 a 18.

Výskyt onemocnění v ČR

Incidence karcinomu hrdla děložního v České republice je 15 až 17 případů na sto tisíc žen, tedy ročně okolo 900 nových onemocnění a 400 úmrtí. Bohužel v tomto ohledu patříme v Evropě k horšímu průměru.

Léčba rakoviny děložního hrdla


Karcinom vulvy a vaginy

Jde sice o choroby s nižším výskytem než karcinom hrdla děložního, ale na rozdíl od něj nemají žádný existující screeningový systém. Diagnostika těchto relativně vzácných karcinomů je relativně obtížná, a tak záchyt bývá pozdní. U obou těchto nádorů je narušení dalšího sexuálního života velmi významné. Výskyt karcinomu zevních rodidel je 4,2* na sto tisíc žen. Základním léčebným výkonem je široká excize nádoru až odstranění zevních rodidel včetně uzlin. Výskyt karcinomu pochvy je více než 1* případ na sto tisíc žen za rok. Základní terapie spočívá v operačním odstranění pochvy.

* údaje za rok 2015; zdrojem zobrazených dat je Národní onkologický registr spravovaný ÚZIS ČR a databáze demografických údajů ČSU, dostupné na http://www.svod.cz/.


Karcinom penisu a řiti

Vzácnější karcinomy postihují i muže. U karcinomu řiti jsou často postiženi homosexuálové přijímající anální sex. Kolem 60 procent nádorů řiti je způsobeno infekcí HPV.

 


 

Karcinom oblasti hlavy a krku

Pojem karcinomy hlavy a krku zahrnuje především zhoubné (maligní) nádory, vycházející ze sliznice horních dýchacích a polykacích cest. V celosvětovém měřítku se jedná o 5. nejčastější zhoubné nádory. Karcinomy této oblasti vznikají v typickém případě následkem poškození sliznice kouřením cigaret, dýmek anebo žvýkáním tabáku, ale některé případy souvisí právě s infekcí HPV. (zdroj: rakovinahlavyakrku.cz)

Podezření na vztah mezi orofaryngeálním karcinomem s HPV existovalo již několik let. Nové poznatky o HPV, které byly prezentovány v roce 2009 vzbudily velkou pozornost. Začala se psát nová kapitola o nádorech hlavy a krku. (zdroj: linkos.cz)