Zhoubná
onemocnění

Onkogenní typy HPV mohou vést k rozvoji rakoviny u žen i mužů.

Onemocnění
Nezhoubná
Léčba

Zhoubná onemocnění

Onkogenní typy HPV mohou vést k rozvoji rakoviny u žen i mužů. Nejznámnějších z nich je rakovina děložního hrdla. Karcinom děložního hrdla ale není jediné onemocnění, které má souvislost s HPV infekcí. Lidské papilomaviry napadají různá místa na těle mužů i žen a u obou pohlaví mohou vést k rozvoji závažných onemocnění.


Karcinom děložního hrdla

Toto nádorové onemocnění vzniká průměrně za 15 let od infekce vysoce rizikovými typy HPV. Projevuje se pozdně krvácením po styku, bolestmi v zádech a podbřišku a krvavými výtoky. Více než 70 % nádorů hrdla děložního je způsobeno HPV typu 16 a 18.

Výskyt onemocnění v ČR

Incidence karcinomu hrdla děložního v České republice je 19 až 22 případů na sto tisíc žen, tedy ročně 1100 až 1200 nových onemocnění a 400 úmrtí. Bohužel jsou to jedna z nejhorších čísel v Evropě.

Léčba rakoviny děložního hrdla


Karcinom vulvy a vaginy

Jde sice o choroby s nižším výskytem než karcinom hrdla děložního, ale na rozdíl od něj nemají žádný existující screeningový systém. Diagnostika těchto relativně vzácných karcinomů je relativně obtížná, a tak záchyt bývá pozdní. U obou těchto nádorů je narušení dalšího sexuálního života velmi významné.
Výskyt karcinomu zevních rodidel je 3,6 na sto tisíc žen. Základním léčebným výkonem je široká excize nádoru až odstranění zevních rodidel včetně uzlin.
Výskyt karcinomu pochvy je 0,7 na sto tisíc žen za rok. Základní terapie spočívá v operačním odstranění pochvy.


Karcinom penisu a řiti

Vzácnější karcinomy postihují i muže. U karcinomu řiti jsou často postiženi homosexuálové přijímající anální sex. Kolem 60 procent nádorů řiti je způsobeno infekcí HPV.


Karcinom oblasti hlavy a krku

Pojem karcinomy hlavy a krku zahrnuje především zhoubné (maligní) nádory, vycházející ze sliznice horních dýchacích a polykacích cest. V celosvětovém měřítku se jedná o 5. nejčastější zhoubné nádory. Karcinomy této oblasti vznikají v typickém případě následkem poškození sliznice kouřením cigaret, dýmek anebo žvýkáním tabáku, ale některé případy souvisí právě s infekcí HPV. (zdroj: rakovinahlavyakrku.cz)

Podezření na vztah mezi orofaryngeálním karcinomem s HPV existovalo již několik let. Nové poznatky o HPV, které byly prezentovány v roce 2009 vzbudily velkou pozornost. Začala se psát nová kapitola o nádorech hlavy a krku. (zdroj: linkos.cz)