Úvod
Léčba genitálních bradavic

Léčba genitálních bradavic

Onemocnění genitálních bradavic, vznikající nákazou lidskými papillomaviry (tzv. HPV – Human Papillomae Virus) se bohužel týká celé populace od dětí po dospělé. Tedy ne jak by se mohl někdo domnívat pouze sexuálně aktivních jedinců.

Než je přistoupeno k samotné léčbě, je nezbytná návštěva lékaře. Ten může, jako součást vyšetření, provést biopsii a histologické vyšetření z odebraného vzorku tkáně. U žen pak velmi často provádí tzv. cytologické vyšetření, jehož cílem je vyloučení případného maligního onemocnění děložního čípku.

Vhodné je také provedení anamnézy pohlavních chorob, neboť genitální bradavice mohou být pouze vedlejším nálezem při vyšetřování jiných sexuálně přenášených infekcí. Je na lékaři, aby zvážil i vhodnost vyšetření protilátek na přítomnost infekce HIV (AIDS).

Současná medicína nabízí celou řadu možností, jak genitální bradavice léčit. Bohužel žádná z nich nenabízí 100% účinnost. Jde buď o léčbu farmakologickou (pomocí léčivých přípravků, mastí) nebo léčbu chirurgickou. V České republice doposud převládá léčba aplikovaná lékařem (jak chirurgická, tak i farmakologická). Jedná se o lokální léčbu :

Kryoterapie tekutým dusíkem

Zákrok provádí lékař pomocí vatové štětičky nebo spreje 1x za jeden nebo dva týdny, délka aplikace závisí na velikosti a lokalizaci projevů. Výhodou metody je nízká cena a prakticky univerzální možnost užití. Úspěšnost kryoterapie je udávána 67–92 %, riziko návratu kondylomat je 20–40 %.

Podophyllin 10–25% tinktura

Tato metoda není již dnes podle posledních doporučení vhodnou léčebnou alternativou vzhledem k riziku systémové toxicity a existenci jiných metod s obdobným účinkem.

Kyselina trichlorocotová (80–90% roztok)

Aplikuje se na léze opakovaně jedenkrát za týden. Pokud je 6 aplikací bez efektu, pak je vhodná, změna léčby. Po maximálním počtu aplikací se účinnost pohybuje kolem 80%, riziko návratu kondylomat je cca 36 % .

Chirurgické metody

Výhodou chirurgických metod je především zkrácení celého léčebného procesu na jednu ambulantní návštěvu. Zákrok se většinou provádí v lokální anestezii pomocí chirurgických nástrojů (operativní odnětí, odříznutí). Úspěšnost se pohybuje kolem 80–100 %, riziko návratu kondylomat je 20–27 %.

Elektrokauterizace (jedná se o tzv. pálení kondylomat)

Tuto terapii lze považovat za účinnou, avšak bolestivou. Provádí se v lokální anestezii a není určena pro pacienty s kardiostimulátorem. Její účinnost se pohybuje kolem 90 %, riziko návratu je 22 %.

CO2 laser či jiné ablační lasery

Výhodou laserů je jejich velká přesnost, která omezí poškození okolní tkáně a vede k dobrému kosmetickému efektu a nízkému počtu navrácení bradavic. Riziko návratu kondylomat u CO2 je 17–19 %, u PDL laseru 5 %. Nevýhodou této metody je však její vysoká cena a dostupnost v ambulancích lékařů.

Bohužel, jak již bylo řečeno v úvodu, žádná z uvedených metod není zárukou, že se onemocnění genitální bradavice neobjeví znovu. Je nutno mít na paměti, že se jedná o virové onemocnění, které odstraněním bradavic nemusí z těla vymizet.

Na rozdíl od České republiky razí země západní Evropy a Spojené státy americké spíše trend léčby aplikované pacientem. Výhodami samoléčby v domácích podmínkách pacienta je především časová flexibilita a zároveň odpadá nutnost návštěv lékaře.

Současný český trh nabízí pacientům postiženým genitálními bradavicemi tři druhy léčivých přípravků s možností vlastí aplikace - podophyllotoxin, imiquimod a nově sinecatechiny (čištěný extrakt ze zelného čaje). Jedná se o léčivé přípravky v podobě mastí, aplikovaných lokálně na místo postižení, kde nejvyšší účinnost se zdá být u již zmíněných sinecatechinů.

Kromě flexibility přináší domácí léčba pomocí mastí pacientům jednoznačně i výhodu naprosté intimity a soukromí.

Podophyllotoxin

Na českém trhu k dispozici jako 0,15% mast. Lék se aplikuje po 3dny 2xdenně s následnou 4denní přestávkou po 4 týdnech terapie. Je udávána účinnost 43–70 %, avšak dle klinických studií je vykazován velmi široký rozsah navrácení viru – 20–60 %. Podophyllotoxin by neměl být podáván v graviditě, u kojících a u dětí.

Imiquimod 5% mast

Jedná se o lokální imuno-modulátor. Mechanismus účinku spočívá v lokálním uvolňování cytokinů. Krém se aplikuje 3x týdně před spaním po maximálně 16 týdnů. Účinnost preparátu po 4 měsících terapie je udávána 72–84 %. Riziko návratu genitálních bradavic (kondylomata, condylomata accuminata) se pohybuje mezi 6–26 %. Bezpečnost v graviditě dosud není ověřena.

Sinecatechiny 10% mast.

Jedná se o léčivý přípravek na přírodní bázi výtažků z listů zeleného čaje, které mají protizánětlivé a protivirové účinky. Mast se aplikuje 3xdenně maximálně po dobu 16týdnů. Lék by neměl být používán v těhotenství. Úplné vyléčení genitálních bradavic (kondylomata, condylomata accuminata) je udáváno u 47-59% pacientů během 12–16týdnů terapie. Riziko opětovného vzniku bradavic po 12týdnech 7–11%.