Zjistěte více informací o viru HPV

Pomozte předejít tomu, aby jste
dostala takovýto telefonát.

HPV jsou velmi rozšířené
Informace o nich nikoliv.

Váš lékař by si s Vámi rád promluvil o HPV.
O HPV a rakovině.

Téměř všechny případy
rakoviny děložního čípku souvisejí
s nákazou HPV

Některé typy také mohou způsobovat rakovinu zevních rodidel a pochvy rakovinu análního otvoru, rakovinu v oblasti hlavy a krku u žen a mužů,rakovinu penisu u mužů.

Jiné typy HPV také způsobují genitální bradavice.

K nákaze HPV může dojít při kontaktu
s kůží ši sliznicí nakažené osoby.

HPV se přenáší především pohlavním
stykem nebo přenosem z rukou či úst
na pohlavní orgány. K přenosu může dojít
i při jinných nekoitálních aktivitách (orálním sexu či mazlení).

Kondomy nezajišťují
absolutní ochranu
před HPV.

Je nutno pamatovat na to, že HPV
mohou postihnout části těla, které
nejsou kryté kondomem.

HPV jsou běžné

Podle celosvětových odhadů je během svého života nakaženo HPV75

80%mužů a žen,
často opakovaně

Ve většině případů nákaza HPV sama
odezní. U osob, jejichž organismus se viru
nezbaví, mohou HPV způsobovat některé
druhy rakoviny a dalších onemocnění

Odhadovaný celosvětový výskyt všech druhů rakoviny a onemocnění souvisejících s HPV:

11 000 případů rakoviny penisu
21 000 případů rakoviny vulvy a vaginz
21 400 případů rakoviny hlavy a krku
24 000 případů rakoviny análního otvoru
530 000 případů rakoviny děložního čípku
32 000 000 případů případů genitálních bradavic

Ne všechny případy výše uvedených karcinomů jsou způsobeny HPV.

Nákaza HPV často probíhá bez jakýchkoli projevů či příznaků.

Rakovinu děložního čípku lze odhalit
při pravidelných gynekologických
prohlídkách u gynekologa. Pro
odhalení dalších typů HPV u žen
a mužů bohužel screening neexistuje.

Nečekejte. Zeptejte se svého lékaře na HPV

Jaká je souvislost mezi HPV a rakovinou?

Lidské papilomaviry (HPV) po infikování buňky zabudují svoji genetickou informaci mezi její geny a buňka pak nejen množí tyto viry, ale současně se může vymknout běžné kontrole. Pokud takovou buňku včas organismus neodhalí, množí se a podle toho, jakým typem HPV byla infikována, roste a dělí se a vznikají buď nezhoubné útvary – genitální bradavice, papilomy dýchacích cest nebo zhoubné útvary tedy nádory. Prakticky 100% je souvislost mezi infekcí vysoce rizikovými typy HPV a karcinomem hrdla děložního. Vysoce rizikové typy HPV se významně podílejí také na karcinomech pochvy a rodidel, řitního otvoru, penisu, ale i oblasti hlavy a krku. Od infekce do vývoje nádoru je dlouhá cesta průměrně 7 let.

Jaká je souvislost mezi HPV a rakovinou?

Lidské papilomaviry (HPV) po infikování buňky zabudují svoji genetickou informaci mezi její geny a buňka pak nejen množí tyto viry, ale současně se může vymknout běžné kontrole. Pokud takovou buňku včas organismus neodhalí, množí se a podle toho, jakým typem HPV byla infikována, roste a dělí se a vznikají buď nezhoubné útvary – genitální bradavice, papilomy dýchacích cest nebo zhoubné útvary tedy nádory. Prakticky 100% je souvislost mezi infekcí vysoce rizikovými typy HPV a karcinomem hrdla děložního. Vysoce rizikové typy HPV se významně podílejí také na karcinomech pochvy a rodidel, řitního otvoru, penisu, ale i oblasti hlavy a krku. Od infekce do vývoje nádoru je dlouhá cesta průměrně 7 let.

Jaká je souvislost mezi HPV a genitálními bradavicemi?

Genitální bradavice (kondylomata, fíčky) jsou prakticky v 100% způsobeny nízkorizikovými typy HPV. Trpí jimi zhruba 1% jedinců v reprodukčním věku. Samozřejmě, že bradavice nejsou svými riziky srovnatelné se zhoubnými nádory, ale bohužel nejen, že nejsou zrovna ozdobou intimních partií, ale jejich odstraňování je značně bolestivé. K jejich výsevu dochází u oslabených jedinců již za 3 – 4 měsíce od infekce, ale může tomu být i za dlouhou dobu, kdy virus pouze čekal v organismu na vhodnou příležitost. Mají bohužel vysokou míru recidiv – tedy nových výsevů. Prakticky 95% z kondylomat je spojeno s infekcí HPV 6 a 11. Sledování z Australie, kde se roku 2006 začaly dívky ve věku 13 let plošně očkovat proti těmto dvěma virům ukazují, že očkování snížilo významně výskyt kondylomat a to nejen u očkovaných dívek, ale i u heterosexuálních chlapců.

Jak poznám, že jsem byla vystavena nákaze HPV?

Vzhledem k tomu, že infekce HPV je v populaci velmi rozšířena – studie ukazují, že 70-80% z nás někdy infekci mělo – lze říci, že každý pohlavní styk a dokonce i nekoitální sexuální aktivita může tuto infekci přinést. Infekce v počátku nemá žádné celkové příznaky. První známkou infekce mohou být změny v cytologickém nálezu (výsledek pravidelných gynekologických kontrol) nebo s odstupem od infikování projevy infekce – změny na hrdle děložním spojené s krvácením po styku, bradavičnaté výrůstky v oblasti genitálu, … To, že se infekce nijak neprojevuje, nás vede k důraznému doporučení navštěvovat gynekologické prevence. Pokud k infekci dojde a organismus se s ní nevypořádá, je časné zachycení změn a jejich ošetření velmi důležité. Bohužel prevence existují jen pro karcinom hrdla děložního, infekce v ostatních místech se zjistí, až při pokročilejších projevech, proto je vhodné se zamyslet nad prevencí. A tou je očkování proti HPV.

Jak lze nákazu HPV léčit?

Bohužel samotnou nákazu prakticky léčit nelze. Včasným odstraněním projevů infekce HPV můžeme zabránit jejich rozvoji v pokročilejší formy, což je zejména u nádorů naprosto zásadní. Nicméně i při odstranění projevů až do zdravé tkáně, může infekce v těle zůstávat. S infekcí se musí vypořádat imunita organismus. Proto doporučujeme obecnou podporu imunity – zdravý životní styl s vystříháním se kouření. Studie ukazují, že snížení rizika recidiv onemocnění přináší i očkování proti HPV u osob s již ošetřeným projevem infekce - po odstranění kondylomat, po odstranění části hrdla děložního (konizace) – není však jasné, zda se jedná o zábraně vstupu nové infekce nebo přestupu infekce již získané na další buňky v organismu.

Může rakovina a onemocnění spojené s nákazou HPV postihnout také muže?

Samozřejmě. V tom jsou HPV spravedlivé. V infekci nedělají rozdíl. Muži mají stejné riziko výskytu genitálních bradavic, karcinomu řiti a nádorů hlavy a krku spojených s infekcí HPV jako ženy. Karcinom penisu je sice relativně vzácný a vyskytuje se až ve vyšším věku, ale nemá žádnou možnost včasného záchytu. Proto jsou kvadrivalentní a nonavalentní vakcíny vyzkoušeny a doporučeny i mužům.

Na základní otázky
ohledně HPV odpovídá
doc.MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.doc.MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.