Úvod
Výskyt a prevence genitálních bradavic

Výskyt a prevence genitálních bradavic

Výskyt genitálních bradavic

Genitální bradavice se stávají čím dál větším zdravotním problémem. Jejich výskyt v poslední dekádě dramaticky vzrostl, a to zejména u mladých lidí. Z monitoringu prevalence tohoto onemocnění, který je zaveden například ve Velké Británii, vyplývá, že počet případů výskytu genitálních bradavic se od roku 1972 do roku 2006 zvýšil více než pětkrát, a to s největší prevalencí u mladých žen a mužů ve věku mezi 16 a 24 lety. Nejrozsáhlejší studie z roku 2007 ukázala, že genitální bradavice se objeví u 1 z 10 žen se do věku 45 let.

Výskyt genitálních bradavic v ČR

Údaje shrnující počty pacientů s genitálními bradavicemi v ČR nemáme, jde o onemocnění, které se nehlásí povinně. Ze statistiky Dermatovenerologické kliniky Nemocnice Na Bulovce ale vyplývá, že pacientů za posledních deset let čtyřnásobně přibylo.

Prevence genitálních bradavic

Dalo by se říci, že jedinou spolehlivou ochranou proti genitálním bradavicím je sexuální abstinence, neboť ani kondom není zcela spolehlivým způsobem. Především proto, že vir genitálních bradavic se vyskytuje i v oblastech, které při sexuálním styku nejsou kondomem chráněny. Navíc vzhledem k dlouhé inkubační době nemoci není zaručeno, že partner, který nemá projevy infekce, není nositelem skryté infekce kondylomat a jejím šiřitelem.

Důležitými zásadami při prevenci je především vyvarovat se promiskuity a dodržovat hygienu. Pokud dojde k nákaze jednoho z partnerů, měl by se nechat vyšetřit i partner druhý. Jak již bylo řečeno, používání kondomu nezajistí dokonalou ochranu, přesto však do určité míry riziko snižuje, neboť při pohlavním styku dochází ke kontaktu sliznice zevních rodidel ženy s kořenem penisu a okolními tkáněmi, které kondom dostatečně pokryje.

Možnou prevencí proti genitálním bradavicím je očkování. Současný český trh nabízí očkovací látku Silgard. Očkování touto látkou je úspěšně využíváno jak u žen, tak u mužů a jeho účinnost v případě kondylomat je až 90%.